Helgeland Landbrukstjenester

Voksenagronomutdanning på nett

Er du voksen og ønsker å utdanne deg som agronom?

Nettskolen i Nordland, i samarbeid med Sortland og Mosjøen videregående skoler, starter et nytt kull med nettbasert agronomutdanning høsten 2020 (med forbehold om nok søkere og finansiering av tilbudet). Utdanningen går over to år (Vg2 og Vg3) og er en kombinasjon mellom nettundervisning og samlinger.

Er dette interessant for deg? Les mer om fagtilbudet i denne brosjyren  (PDF, 394 kB) eller på fagoversikten. Annen praktisk informasjon finnes også i brosjyren – også inntakskrav og hvordan du skal søke.

Søknadsfrist er 1. mars 2020.