Helgeland Landbrukstjenester

Velferdsordningene

Velferdsordningene har i flere år vært et hovedprioritetsområde i jordbruksforhandlingene. Landbruksorganisasjonene er bevisst på at gode velferdsordninger er viktig for å sikre rekruttering til næringa, sikkerhet ved sykdom og pensjon, trivsel i yrket og mulighet for ferie og avlastning i et yrke som for mange har utviklet seg til et ”enmannsyrke”. Undersøkelser viser at velferdsordninger, ved siden av inntekt, spiller en avgjørende rolle når beslutninger skal tas om en skal satse på en framtid i næringa eller ikke.

Velferdsordningene består av:

· Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
· Tilskudd til avløsning ved sykdom mv
· Tilskudd til landbruksvikar
· Tidligpensjonsordningen
· Kollektiv dekning av medlemsavgift til folketrygden
· Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

Hovedtyngden av midlene til velferdsordningen går til husdyrprodusentene. Dette gjelder særlig de tre første ordningene, Tilskudd til avløserutgifter ferie/fritid, tilskudd til avløsning ved sykdom m.v og tilskudd til landbruksvikarer.

Også planteprodusenter er berettiget tilskudd til avløsning ved sykdom i onnetiden fra 15. april til 1. oktober. Foretak innenfor frukt- og grøntsektoren med produksjonsperiode ut over onneperioden, kan gis dispensasjon, slik at de kan motta avløsertilskudd ved sykdom ut over onneperioden.

Alle landbruksforetak må registrere søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv i Altinn. Kommunens vedtak om tilskudd kommer også via Altinn.

Kortere behandlingstid! Det elektroniske systemet vil redusere tiden fra du sender søknaden til du har pengene på konto med flere uker.

Slik gjør du – Gå til siden www.altinn.no på internett – Logg deg inn med MINID, BANKID e.l. – Velg landbruksforetaket ditt som Aktør – Søk opp og velg ordningen Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv – Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv – Last opp nødvendige vedlegg

Veiledning til deg som søker finnes inne i det elektroniske skjemaet.

Hvis du ikke kan bruke internett kan du gi HLT eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Informasjon om elektronisk søknad til sykdomsavløsning