Helgeland Landbrukstjenester

VAKTTELEFON

Endringer i vår vakttelefon! På grunn av svært få henvendelser på vakttelefonen sett i sammenheng med kostnadene for ordningen, har styret bestemt at vaktordningen reduseres. Vakttelefonen vil nå kun være tilgjengelig i tidsrommet klokken 10-12 alle dager kontoret er stengt. Ordningen trer i kraft fom 6.1.2020.