Helgeland Landbrukstjenester

Utenlandsk arbeidskraft/Foreign employees

ID-kontroll, mottak av innflyttingsmeldinger og søknad om skattekort ved utvalgte skattekontor. Formålet med den nye organiseringen er å heve sikkerheten, slik at antall falske identiteter reduseres.

Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, må møte opp på skattekontoret for å få skattekort. Skal de oppholde seg her i mer enn seks måneder, må de også melde innflytting.

Alle som skal melde innflytting og alle som skal ha skattekort må møte personlig på ett av følgende kontorer:

 • Skatt nord (for Helgeland): Mo i Rana eller Brønnøysund

Dokumentasjon

Her er oversikt over dokumentasjon som må medbringes ved søknad om skattekort:

 • Nordiske borgere
  • Pass og eller gyldig førerkort sammen med utskrift fra hjemlandets folkeregister. Utskriften må ikke være eldre enn tre måneder.
  • Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet bør medbringes
 • EØS-borgere
  • Pass eller godkjent ID-kort
  • Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet bør medbringes

Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene.

 • Borgere utenfor EØS
  • Pass
  • Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet bør medbringes

Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene.

Dokumentasjon som må medbringes ved melding om innflytting (ved opphold over seks måneder)

 • Pass eller annen godkjent ID for nordiske- eller EØS-borgere
  • Dokumentert oppholdsgrunnlag, som for eksempel
   • Oppholdstillatelse for seks måneder eller mer
   • Registreringsbevis for EØS-borgere
  • Dokumentert oppholdstid som for eksempel
   • Arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud på mer enn seks måneder (ved oppdrag for bemanningsforetak må du også ha oppdragsbekreftelse med varighet på 6 mnd eller mer)
   • Kontrakt på leie/kjøp av bolig

Flytting med barn under 18 år

 • For nordiske borgere med barn under 18 år
  • Dersom ikke begge foreldre har signert innflyttingsmeldingen, medbringes
   • samtykkeerklæring fra forelder som ikke møter eller dokumentasjon fra hjemlandet som viser foreldreansvar.
 • Ved enkelte tilfeller må godkjent vigsels/fødselsattest medbringes.

Spørsmål om ID-kontroll

Vi ber om at de som har spørsmål om ID-kontroll tar kontakt med en av følgende personer:

Wenche Westgaard, tlf 751 28 866 / 901 86 619, e-post: wenche.westgaard@skatteetaten.no
Eva Sørensen, tlf 751 28 872, e-post: eva.sørensen@skatteetaten.no
Margareth Hansen, tlf 750 63 686, e-post: margareth.hansen@skatteetaten.no

Ved spørsmål om utenlandsk arbeidskraft

Vi ber dere ta kontakt med:

Ellen Svarstad på tlf 951 00 365 eller epost ellen@h-lt.no. Hennes spesialfelt i HLT er rekruttering, spesielt rettet mot utenlandsk arbeidskraft.
Opplysninger ved bruk av utenlands arbeidskraft i landbruket, les retningslinjer ved bruk av utenlandsk arbeidskraft.

You will find Information in English for foreign Employees here. 
Dictionaries and picture dictionaries for foreign Languages (Ordbøker og bildeordbøker for fremmedspråklige): Lexin ordbøker (for mange språk).

Linker

Sesongarbeid/season work (Ny utlendingslov og forskrift)

Arbeidsavtaler på forskjellige språk finner du her/Work Agreements in different Languages will you find here

Oppholdsrett i Norge for arbeidstakere som er EU/EØS/EFTA-borgere

Right of residence in Norway for employees who are EU/EEA/EFTA nationals

Informasjon om oppholdskort

Information about residence Cards