Helgeland Landbrukstjenester

Ubenyttet tilskudd

Ubenyttet tilskudd til ferie og fritid

Det begynner snart å gå mot årsslutt. Det er derfor viktig at de som har ubenyttet tilskudd bruker dette til ferie og fritidsavløsing. Tilskuddet blir refundert fra SLF i juni 2015.

Nederst på kontoutdraget finner dere hvor mye dere har igjen av årets tilskudd.
Etter teksten «Rest ubenyttet tilskuddsramme ferie/fritid i år» står det hvor mye den enkelte har igjen av tilskuddet.

Alle timelister for arbeid som er gjort tidligere i året må være levert senest 15. november 2014.
Timelister som leveres inn mellom 15. november og 5. desember skal kun gjelde arbeid fra 15. november og ut året..

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.