Helgeland Landbrukstjenester

Ubenyttet tilskudd

Ubenyttet tilskudd til ferie og fritid

Det begynner snart å gå mot årsslutt. Det er derfor viktig at de som har ubenyttet tilskudd bruker dette til ferie og fritidsavløsing. Tilskuddet blir refundert fra landbruksdirektoratet i juni 2016. Tilskuddet kommer til deres egen bankkonto i 2016 som i 2015.

Oversikt over ubenyttet tilskudd til Ferie- og fritid, finner dere på fakturaen.  Oppe til høyre på fakturaen er det en innrammet del. Nederst i innrammingen står det: Tilskuddsramme. Her finner dere hvor mye dere har igjen av årets tilskudd, etter teksten; rest.

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.

 

Siste frist for innlevering av timelister blir 07. desember 2015.

 

Endring av regelverk gjør at det ikke vil være mulig å levere inn timesedler som gjelder 2015 i januar 2016.

 

Dette medfører at utbetalinger i januar 2016, skal føres i januar 2016. Den ansatte vil få lønnen registrert som inntekt i 2016. Bonden vil få kostnaden registrert i 2016, og må dermed bruke av avløsertilskuddet for 2016.

 

For de som ikke har brukt opp avløsertilskuddet, er det derfor svært viktig at timelister som gjelder 2015 leveres inn så tidlig som mulig, og senest 7. desember.

 

Alle timesedler for arbeid som er gjort tidligere i året må være levert senest 15. november

Timelister som leveres inn i desember, kan kun gjelde arbeid i desember.

 

Til dere med utestående fordringer.

For å få bedre kontroll på likviditeten, vil vi innføre strengere rutiner for innkreving. Det medfører at utbetaling av lønn og tilgang til avløsing vil stoppe inntil utestående er gjort opp. Hos kundene som gjentatte ganger ligger på etterskudd med betalingen, vil vi kreve inn forskudd.

                            

Vakttelefon

Husk vår vakttelefon som er 75 11 32 00 fra kl 1500 til 2100 på hverdager, og fra kl 0800 til 2100 på lørdager og helligdager.