Helgeland Landbrukstjenester

Strategiplan 2020 – 2023

Her er Helgeland Landbrukstjenester strategiplan for perioden 2020 til 2023. Denne strategiplanen er utarbeidet av styret i vår organisasjon og er et viktig arbeidsredskap for de ansatte i administrasjon. Både gårdbrukerne og de ansatte hjelper oss også selvfølgelig for å nå målene i vår organisasjon.

Strategiplan HLT 2020-2023