Helgeland Landbrukstjenester

Stor suksess med avløserkurs i landbruket i Sømna

Det har vært stor interesse for kurset. 23 elever gjennomførte. Deltagerne var fra 9-10 klasse på Vik skole.

Kurset var et samarbeid mellom Helgeland Landbrukstjenester, Sømna kommune og Nordland Fylkeskommune.

Les mer om kurset her >>