Helgeland Landbrukstjenester

MRSA (Meticillin Resistent Stafylokokkus Aureus)

Alle som jobber med dyr har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. For å forhindre at smittsomme sykdommer sprer seg forplikter vi alle å ta våre forholdsregler for å unngå å spre smitte til både dyr og mennesker.

Det stilles få lovpålagte krav til smitterutiner på gårder med storfebesetninger. De fleste krav stilles til svinebesetninger. Det er gårdbrukeren selv som plikter å sørge for at smitten ikke inntar fjøset.

«Vi er ganske sikre på at alle primærintroduksjoner av MRSA til husdyr i Norge stammer fra mennesker. Så kan bakterien spres videre til andre besetninger, hovedsakelig med livdyrsalg slik man har påvist hos gris» sier fagansvarlig for storfe, Tormod Mørk, ved Veterinærinstituttet.

«Om vi ikke tar problemet antibiotikaresistens på alvor nå, kan vi risikere å rykke nærmere 70 år tilbake i tid ved behandlinger av det vi i dag ser på som enkle infeksjoner. – Ved noen mikrober er vi i ferd med å bruke opp alternativene» sier Gunnar Skov Simonsen, som er leder av Norsk overvåkingssystem for resistens hos mikrober.

HLT har utarbeidet rutiner for å forebygge smitte til- og mellom besetninger med husdyrhold og en smittevernplan LA-MRSA

Dette er viktig stoff så les det og sett deg inn i problematikken.