Sammenstilling inntekt og skatt 2015

Hvert år innen 1. februar skal arbeidsgivere gi en årlig sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk til sine ansatte. Dette erstatter den tidligere lønns- og trekkoppgaven

Innhold
Sammenstillingen skal inneholde
• summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser)
• summen av feriepengegrunnlaget
• summen av rapportert forskuddstrekk
• ansattnummer eller annet nummer som er brukt til å identifisere inntektsmottakeren i arbeidsgivers systemer
Mer informasjon finnes på www.altinn.no