Helgeland Landbrukstjenester

Sammenstilling inntekt og skatt 2015

Hvert år innen 1. februar skal arbeidsgivere gi en årlig sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk til sine ansatte. Dette erstatter den tidligere lønns- og trekkoppgaven

Innhold
Sammenstillingen skal inneholde
• summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser)
• summen av feriepengegrunnlaget
• summen av rapportert forskuddstrekk
• ansattnummer eller annet nummer som er brukt til å identifisere inntektsmottakeren i arbeidsgivers systemer
Mer informasjon finnes på www.altinn.no