Helgeland Landbrukstjenester

Rekruttering

En av våre hovedoppgaver er å rekruttere arbeidskraft til landbruket. Det har vist seg å bli en vanskelig oppgave etter hvert som tiden går. Årsakene er blant annet at vi ikke kan konkurrere med industri, entreprenører og andre med hensyn til lønn. Ubekvem arbeidstid er en annen årsak til at ungdom ikke vil arbeide i landbruket.

I de senere år har vi derfor begynt å ansette arbeidskraft fra utlandet. Vår avdelig i Leirfjord med avd.leder Ellen Svarstad i spissen har spesialisert seg på rekruttering av utenlands arbeidskraft til vårt distrikt.

Kontakt:
epost ellen@h-lt.no mob.tlf 951 00 365

Vi rekrutterer fremdeles fra Tyskland

Erfaringen med tyske avløsere er veldig gode. Vi har derfor igjen annonsert etter avløsere og svinerøktere i Tysklands største landbrukstidsskrift ”Top Agrar” som dekker hele Tyskland, tysktalende deler av Sveits og Østerrike. Vi har igjen fått veldig mange gode søkere, ikke bare enslige damer og menn, men også familiefolk som ønsker å flytte hit med hele familien. Vi holder nå på med ansettelser fra sommeren 2012.

Grunnen til at de ønsker å bosette seg i Norge er at de ønsker å sikre sin familie en trygg og god oppvekst her i landet. De ser på Norge som et veldig godt land å bo i med lav arbeidsledighet, gode oppvekstvilkår for barn, og gode ordninger for syke og eldre. Vi merker oss at familier som søker seg hit er ressurssterke personer som er opptatt av sine barn og tar et valg for deres fremtid.

Det som vi merker oss med tyske søkere er at de kanskje er mer allsidig enn oss nordmenn. Veldig ofte har de annen utdannelse i tillegg til landbruksskoleutdanning. Det er ikke uvanlig med mekaniker-, gartner-, kokk-, snekker- og sveiserutdannelse eller tilsvarende jobberfaring i tillegg. Det kan vel skyldes at det er et veldig trangt arbeidsmarked og man må ha en bred bakgrunn for å lettere få jobb. De har også en høy arbeidsmoral og er veldig presis og pålitelig.

Når det gjelder språket så synes vi ikke det har vært noe problem. Vi har mange av de samme ordene og det viser seg at det godt går an å kommunisere på hvert sitt språk dersom man ikke har engelsk som fellesspråk. (Vi har en ordliste tysk/norsk og norsk/tysk for de mest vanlige ordene og faguttrykk i landbruket, til hjelp den første tiden) Ellers oppfordrer vi våre medlemmer å hjelpe til med integreringen slik at de blir fort kjent i miljøet og etter hvert bli selvstendige og finne seg godt til rette i bygda. Så langt har ingen av de 6 familiene vi har fra utlandet reist tilbake. Det tar vi som et tegn på at de trives godt!