Helgeland Landbrukstjenester

Produktdatablad

Det finnes en rekke kjemikalier i omløp på et gårdsbruk. Som et ledd i HMS-arbeidet skal det forefinnes et produktdatablad for hver type kjemikalier. Vi har listet opp en del her. Hvis du savner noen ber vi deg om å gi beskjed så skal vi prøve å skaffe det.

Vask/desinfisering fjøs:

Håndrens:

Jur-hygiene:

Klauv-hygiene:

Klortabelett:

Vaskemiddel Kombi:

Vaskemiddel Syre:

Maursyre:

Ugressmiddel: