Helgeland Landbrukstjenester

 Velkommen til  Helgeland Landbrukstjenester SA
– vi er her for deg

Om oss

Helgeland Landbrukstjenester SA (HLT) er et bemanningsbyrå for hele Helgeland. Med hjerte for landbruket, har bedriften utviklet seg til å bli ledende i landet på sitt område. Bedriften har 120 årsverk og ei omsetning på 55 millioner. Hovedkontoret ligger i Mosjøen med avdelingskontor i flere kommuner.

Du kan besøke de enkelte kommuners hjemmesider ved å trykke på linken «Våre kommuner» i menyen «Om oss».

Fordeler ved medlemskap:

 • Sykdomsavløsning
  Administrere landbruksvikarordningen og ha rutiner som muliggjør en god og rettferdig fordeling av oppdrag til sykdomsavløsing. For å forenkle refusjon av sykdomsavløsing, sørger vi for å dokumentere kostnadene i henhold til regelverket. Vi er også behjelpelig med å fylle ut søknaden.
 • Arbeidsgiveransvar
  Vi har arbeidsgiveransvaret og de oppgaver som følger med dette. Våre systemer ivaretar internkontrollen for arbeidsgiveransvaret, og vi hjelper til med å tilrettelegge for bondens KSL system.

 • Spesialkompetanse
  Vi har spesialkompetanse på en rekke områder. Regelverket om velferdsordningene. Lokal kjennskap til lokale forhold. Kontaktperson for bonde og avløser. Utviklende for fagmiljøet i bygda. Rekruttering fra inn- og utland.
 • Samarbeid
  Vi samarbeider med arbeidskontor, landbrukskontor, arbeidstilsynet, Helgeland HMS Senter og NAV. I tillegg har vi en rekke samarbeidspartnere som arbeider til beste for bonden og bygda.
 • Forsikringer
  Vi har forsikringsordninger som er til både for medlemmer og ansatte. Vi dekker arbeidsgiverperioden hvis avløseren blir syk. Skade på gård og utstyr dekkes av våre forsikringer, og Helgeland Landbrukstjenester dekker evt. egenandel. Forsikringen gjelder kun ansatte vi har arbeidsgiveransvar for.
 • Utlønning
  Vi foretar alle rutiner i forbindelse med registrering og utbetaling av lønn. I tillegg sørger vi for at trekk, feriepenger og innberetninger og innbetalinger til stat og kommune blir gjort. Undersøkelser viser at ingen klarer å lønne ut så billig som de avløserlagene som er tilknyttet Norske Landbrukstjenester (NLT). Dette bl.a. på grunn av meget gunstige forsikringsordninger og lave adm.kostnader. Det blir faktisk også billigere enn å lønne ut selv (iflg Landkreditt).

Brosjyre

Vi har laget en informasjonsbrosjyre som forteller litt om hva vi holder på med, og den finner du her