Helgeland Landbrukstjenester

Informasjon om avløsning i HLT

Sykdomsavløsning, og avløsning i forbindelse med ferie og fritid.

Vi administrerer avløsertilbud for våre medlemmer. Vi prøver å formidle avløsere til medlemmer som ønsker sykdomsavløsning, og til medlemmer som ønsker avløsning i forbindelse med ferie og fritid.

Vi har landbruksvikartjenesten (sykdomsavløsning) i følgende kommuner Vefsn, Hemnes, Hattfjelldal, Grane, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Sømna, Rana, Nesna og Vega. Landbruksvikaren prioriteres til sykeavløsning.

I situasjoner der landbruksvikaren må engasjeres i sykeavløsning på tross av at landbruksvikaren allerede er engasjert med ferie- og fritidsavløsning, vil vi arbeide for å finne gode løsninger for alle parter.

Retten til egenmelding for gårdbrukere falt bort ved årsskiftet -09/-10. Dermed er det nødvendig med sykemelding for å kunne få refundert utgifter til sykdomsavløsning.

Det er fullt mulig å gjøre egen avtale med en avløser, for så å bruke Landbrukstjenesten som arbeidsgiver for avløseren. Dette gjelder både ved sykdomsavløsning og ved ferie- og fritidsavløsning. På den måten ordnes yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring og obligatorisk tjenestepensjon (såfremt det brukes godkjente timelister) for avløseren av oss, samtidig som lønnskjøringa vil være dokumentasjon i forhold til refusjon ved sykdomsavløsning og tilskudd til ferie og fritidsavløsning.

Hva koster landbruksvikaren?

Ved sykdom de første 14 dager faktureres kunde det samme beløp som dekkes av fylket. Per dags dato kr 1670,-
Sykdom etter 14 dager faktureres lønn + tillegg (helg/deltdag) og overnatting. HLT tar kostnaden ved kjøring, reise og diett.

Ferie og fritidsoppdrag faktureres likt som sykdom etter 14 dager.

Prisene er inkl. feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer, pensjon og administrasjon og gjelder fra 1.1.2019. M.v.a.  kommer i tillegg.

 

Hva koster avløsertjenestene ved ferie- og fritidsavløsning?

De som bruker avløsere som er lønnet gjennom  Helgeland Landbrukstjenester (HLT), betaler følgende for avløsertjenesten (kr/time):

  • Grunnlønn etter avtale/tariff
  • Feriepenger (12 % av grunnlønn)
  • Arbeidsgiveravgift (5,1 % av grunnlønn)
  • Arbeidsg.avg. av feriepenger (0,61 av grunnlønn)
  • Forsikring 5,79 % av grunnlønn.
  • Pensjon OTP (3 % av grunnlønn)
  • Administrasjon (9,5 % av grunnlønn), maks kr 20 260,-. D.v.s. at  adm.utgifter til avløsning over kr 20 260,- per år returneres etter årets slutt.

Summen av disse syv punktene utgjør timeprisen eks. mva.
Eventuell kjøregodtgjørelse kommer i tillegg.

 

Ved fastsetting av lønn tas det hensyn til tidligere praksis. Vanlig praksis i yrket teller fullt. I tvilstilfeller brukes skjønn ved lønnsfastsettelse. Arbeidstida skal være effektiv; matpauser og kjøring kommer utenom. Vi gjør oppmerksom på at dette er en minstelønns tariff. Det er følgelig fullt mulig å lønne høyere enn denne tariffen.

For skolegang gis vanligvis følgende praksis:
Grunnkurs = 1/2 år, VK1 = 1/2 år, VK2 = 1/2 år, Agrotekniker med husdyr = 1 år.

Tariff 22-23