Informasjon om avløsning i HLT

Sykdomsavløsning, og avløsning i forbindelse med ferie og fritid.

Vi administrerer avløsertilbud for våre medlemmer. Vi prøver å formidle avløsere til medlemmer som ønsker sykdomsavløsning, og til medlemmer som ønsker avløsning i forbindelse med ferie og fritid.

Vi har landbruksvikartjenesten (sykdomsavløsning) i følgende kommuner Vefsn, Hemnes, Hattfjelldal, Grane, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Sømna, Vevelstad, Nesna og Vega. Landbruksvikaren prioriteres til sykeavløsning.

I situasjoner der landbruksvikaren må engasjeres i sykeavløsning på tross av at landbruksvikaren allerede er engasjert med ferie- og fritidsavløsning, vil vi arbeide for å finne gode løsninger for alle parter.

Retten til egenmelding for gårdbrukere falt bort ved årsskiftet -09/-10. Dermed er det nødvendig med sykemelding for å kunne få refundert utgifter til sykdomsavløsning.

Det er fullt mulig å gjøre egen avtale med en avløser, for så å bruke Landbrukstjenesten som arbeidsgiver for avløseren. Dette gjelder både ved sykdomsavløsning og ved ferie- og fritidsavløsning. På den måten ordnes yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring og obligatorisk tjenestepensjon (såfremt det brukes godkjente timelister) for avløseren av oss, samtidig som lønnskjøringa vil være dokumentasjon i forhold til refusjon ved sykdomsavløsning og tilskudd til ferie og fritidsavløsning.

Hva koster landbruksvikaren?

 • Hel dag  Pr. time
 • Sykdom (alle ukedager)  1.670,-  235,-
 • Ferie og fritid – hverdag  2.032,-  286,-
 • Ferie og fritid – helgeavløsning (5,5 timer/dag lør-, søn-, helligdager)  2.280,-  420,-

Prisene er inkl. feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer, pensjon og administrasjon og gjelder fra 1.1.2019. M.v.a. og evt kjøring kommer i tillegg.

Det vil hovedsakelig bli belastet hele dager. Timer kan nyttes unntaksvis.

Det blir fakturert etter timer ved ferie- fritidsavløsning i helgene, men det blir fakturert minimum 5,5 timer pr. dag. Helg er lørdag og søndag, samt andre helg- og høytidsdager.
Ved sykdomsavløsning blir det fakturert en dagsats på 1.670,- uansett om det er arbeid som utføres hverdag eller helg. Dette er det samme beløpet som bonden maksimalt får refundert fra SLandbruksdirektoratet etter søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom. Husk og skaff sykemelding selv for en kortere sykeperiode for å få refundert all utgift i forbindelse med sykdomsavløsning.

Hva koster avløsertjenestene ved ferie- og fritidsavløsning?

De som bruker avløsere som er lønnet gjennom  Helgeland Landbrukstjenester (HLT), betaler følgende for avløsertjenesten (kr/time):

 • Grunnlønn etter avtale/tariff
 • Feriepenger (12 % av grunnlønn)
 • Arbeidsgiveravgift (5,1 % av grunnlønn)
 • Arbeisg.avg. av feriepenger (0,61 av grunnlønn)
 • Forsikring (3,4 % av grunnlønn), (ansvar 0,2 %, yrkesskade 1,2 % og premie sykelønn 2,0 %.)
 • Pensjon OTP (3 % av grunnlønn)
 • Administrasjon (9,5 % av grunnlønn), maks kr 18 540,-. D.v.s. at  adm.utgifter til avløsning over kr 18 540,- per år returneres etter årets slutt.

Summen av disse syv punktene utgjør timeprisen eks. mva.
Eventuell kjøregodtgjørelse kommer i tillegg.

Viktig: Ved bruk av avløser som også får tilbud om kost og/eller losji må det informeres til HLT hvis det skal trekkes i lønn. Dette gjelder først og fremst ferie/fritid avløsning.

Ved fastsetting av lønn tas det hensyn til tidligere praksis. Vanlig praksis i yrket teller fullt. I tvilstilfeller brukes skjønn ved lønnsfastsettelse. Arbeidstida skal være effektiv; matpauser og kjøring kommer utenom. Vi gjør oppmerksom på at dette er en minstelønns tariff. Det er følgelig fullt mulig å lønne høyere enn denne tariffen.

For skolegang gis vanligvis følgende praksis:
Grunnkurs = 1/2 år, VK1 = 1/2 år, VK2 = 1/2 år, Agrotekniker med husdyr = 1 år.

Arbeidsnorm:

Ansatte i full stilling etter oppsatt plan med jobb annenhver helg:

 • 1 årsverk = 1694 timer,
 • 1 dag = 7.1 timer (7,5 timer 8 hverdager og 5,5 timer to helgedager blir i gjennomsnitt 7,1 timer over en ti-dagersperiode),
 • 1 uke = 35.5 timer,
 • 1 mnd = 154 timer.
 • Helg = hele lørdag og søndag, samt andre helg- og høytidsdager gjennom året.

Tariff 2021