Forskriften er i det vesentlige lik det utkastet departementet sendte på høring den 17. oktober 2014. Det er imidlertid foretatt en noen mindre presiseringer i ordlyden.