Helgeland Landbrukstjenester

Mistenker svine-MRSA i Nordland

Ny mistanke om farlige svinebakterier, denne gangen i Nordland.

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at det er sterk mistanke om MRSA i en grisebesetning i Nordland fylke, heter det i en melding på nettsidene til Veterinærinstituttet.

Funnet ble gjort i forbindelse med det nasjonale overvåkningsprogrammet for MRSA hos svin, heter det videre.

Meldingen kommer kort tid etter at den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA ble påvist i 15 besetninger, i Nord-Trøndelag, Troms og Sør-Trøndelag.

Les mer i Nationen