Helgeland Landbrukstjenester

                                               Se kildebildet

Lærlingeordninga

Helgeland Landbrukstjenester (HLT) har hatt sine første lærlinger i landbruksfag. HLT er også godkjent som opplæringskontor og har ansvar for oppfølging av lærlingene gjennom hele læretiden.

Nordland fylke er ett av fire fylker som er med i et prøveprosjekt i fem år hvor elever som er ferdig med VG2 skal ut som lærling istedenfor å gå VG3 på skole.

I Nordland er det til sammen 7 lærlinger. Vi forventer at flere elever etter hvert vil velge denne formen for utdannelse da dette vil gi en solid bakgrunn både for videre studier og utførelsen av yrket som avløser eller bonde.