Helgeland Landbrukstjenester

Landbruksutdanning til debatt

For å få et overblikk over landbruksutdanningen ved Mosjøen videregående skole, besøkte fylkesråd for utdanning, Oddleif Olavsen, studiested Marka.

«Landbruket er ei svært viktig næring i Vefsn. I Nordland er det ingen tvil om at tyngdepunktet i landbruket ligger på Helgeland, både i antall foretak, dyrket jord, ku, sau og gris. På alle områdene har vi mer enn 50 prosent av landbruksproduksjonen.» sier ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdahl

 Se hele reportasjen på Nordland Fylkeskommunes hjemmeside her