Helgeland Landbrukstjenester

Hvor mye har du krav på i avløsertilskudd?

Grunnlaget for hvor store avløserutgifter som kan bli refundert blir fastsatt ut i fra antall dyr ditt foretak disponerer 1.5. og 1.10. i søknadsåret, og antall som er registrert under «Antall dyr» i søknad om produksjonstilskudd. I regnearket (se link under) kan du legge inn hvor mange dyr du har hatt 1. mars og hvor mange dyr du tror du vil ha 1. oktober, og beregne hvor mye du kan få i avløsertilskudd.

Foretak som søker tilskudd skal benytte elektronisk søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Søknad om tilskudd må være levert innen henholdsvis 15. mai og 15. oktober. Søknadsopplysningene kan endres inntil 14 dager etter søknadsfristen.

Følgende opplysninger kan etterregistreres i søknaden frem til 10. januar påfølgende år:

  1. Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  2. Salg av tilskuddsberettigede livdyr etter 15. oktober
  3. Dyr sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober

Avløsertilskudd 2022 «Regneark for beregning av maksimalt tilskudd til avløsning»

Trenger du hjelp til å beregne tilskuddet så ta kontakt med din avdeling hos oss 🙂

Påslag

Lurer du på hvilke påslag som gjøres på lønna til avløseren?

Avløserutgifter ferie-fritid

Avløserutgifter ferie-fritid over 60 år

Hva koster ferie/fritid?

Her kan du legge inn hvor mange dager du ønsker avløsning