Helgeland Landbrukstjenester

HMS-arbeid er viktig

Her finner du endel informasjon om HMS-arbeid i landbruket.

Norsk Landbruksrådgiving – HMS

Norske Landbrukstenester – HMS

Les om bonde Roar Rabliås i Hemnes og hans dystre opplevelse.
Han brukte ikke belte…og overlevde så vidt

Dokumentasjonshefte for HMS-arbeidet på garden. Dette heftet er et hjelpemiddel til å overholde HMS-kravene og til aktivt HMS-arbeid på garden. Heftet inneholder også en orientering om lover og forskrifter som vedrører helse, miljø og sikkerhet i landbruket.
Dokumentasjonsheftet finner du her

Det er utarbeidet en brosjyre av Samarbeidsforumet ”Jeg skulle bare…” som er sammensatt av flere organisasjoner innenfor landbruket og arbeidslivet. Forumets overordnede mål er å redusere ulykker i landbruket og å bedre arbeidsmiljøet for de som arbeider i bransjen. Brosjyren henvender seg spesielt til deg som jobber i landbruket, dette inkluderer jordbruk, skogbruk, hagebruk, husdyrhold og planteproduksjon.
Informasjonsbrosjyren finner du her

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

HMS i fjøset

Brannsikring

Veiledning for utfylling