Helgeland Landbrukstjenester

Gode avløsere verdsettes høyt

Avløsere verdsettes som gull. Selv om vi har stabil arbeidskraft er det stadig behov for nye, sier avdelingsleder Linda Grovassbakk i Helgeland Landbrukstjenester (HLT) i Leirfjord (Bondebladet).


Grovassbakk bemanner kontoret sammen med Ellen Svarstad, og de driftige damene brenner for lærlingordningen i landbruket. Det kan være en utfordring å få tak i norsk arbeidskraft, og flere agronomer som er utdannet gjennom lærlingordningen er ute i avløserjobb.
 
Fast ansatt etter læretid på gården
– Avgangselever fra naturbruk som kun har gått på skolen tør ofte ikke påta seg så stort ansvar på grunn av lite praksis i løpet av skolegangen. Nyutdannede agronomer som har mer praksis tar over fjøsene i løpet av et par dager når de har fått nødvendig opplæring i bl.a. data, sier Linda og Ellen.
Slår i hjel myter
– Vi prøver å slå i hjel myten om dårlig lønn, delt arbeidsdag og helgearbeid. Lønn kan forhandles, og det er også fordeler med fri på dagtid og noen langhelger. Lønna er blitt bedre de siste årene, og bonden som arbeidsgiver kan legge seg over minstelønnstariffen. Flere bønder sier at de tjener inn en dyktig ansatt, og de fleste betaler godt for en god avløser. Forhandlingsgrunnlaget er der, poengterer Linda Grovassbakk.

Linda Grovassbakk (t.v. ) og Ellen Svarstad. (Foto: Lars Olav Haug)
Avløsertjenesten er organisert slik at Helgeland Landbrukstjenester har arbeidsgiveransvar, mens bøndene har oppdrags- og arbeidslederansvar.
Målet er at alle bønder skal ha samme tilbud om landbrukstjenester, og det organiseres både sentrale og lokale kurs på bl.a. HMS-området.
Sikret hjelp ved sykdom
Landbrukstjenesten i Leirfjord dekker fem kommuner. Det har 37 årsverk ansatt som landbruksvikarer, og ca. 15 av dem er utlendinger med bakgrunn fra Polen, Litauen, Ukraina og Thailand.
Nettverk er viktig, og landbrukstjenesten organiserer kurs for de ansatte, også norskkurs. På den måten bygger de nettverk og blir lettere integrert i lokalmiljøet.
Dette er et aktivt landbruksområde med melk, gris, kjøttfe og sau, både på fastlandet og på øyene. Her er det bønder som satser. Det kan være dyrt med avløser når det er langt mellom gårdene, men alle bønder er sikret arbeidshjelp ved sykdom.
Testes for MRSA
– Utenlandske avløsere må teste negativt på MRSA minst to ganger før de slipper inn i fjøsene. Vi har flere ganger erfart at avløsere har testet positivt på MRSA ved atkomst, etter å ha vært testet negativt i hjemlandet. Noen har også testet positivt etter feriebesøk i hjemlandet.
– Derfor mener jeg at alle som jobber i landbruket bør testes, uansett om de jobber med sau, gris, ku og høner, og også sesongarbeidere som høster grønnsaker og bær. Vi vil ikke ha arbeidstakere som kan være potensielle smittebærere. Skal vi ha kontroll på MRSA, må det være hyppigere testing av alle, også nordmenn som har vært ferie i utlandet, sier Ellen Svarstad.
Avløserringer
Både Ellen og Linda har landbruksfaglig bakgrunn, og de ønsker å organisere bøndene i avløserringer hvor de går sammen om å ansette folk. De legger stor vekt på å møte bøndene for å høre hva de har behov for, og som ringmedlem har bonden stor trygghet ved sykdom.
Det betyr mye for både rekruttering til gårdene og familieliv, og også bønder som går mye alene får avløsning.
– Avløserordningen har blitt atskillig bedre de siste årene, etter at vi har informert mye om hvordan den skal fungere. Vi er her for å se til at lover og regler blir fulgt. Utlendingene vil for eks. jobbe mest mulig, de er ikke vant til arbeidsmiljølov og regulert arbeidstid, sier Ellen Svarstad.
 
Ukrainer kjøpte gården han jobbet på
Hun har kjørt rekruttering og landbruk med ti fjøskvelder som valgfag i ungdomsskolen i 15 år. Kursene avsluttes med besøk på landbruksskolen, og hun vet at flere av elevene har søkt seg til naturbruk på videregående etter å ha vært med på avløserkurs som valgfag.
Norske Landbrukstenester
HLT er medlem i Norske Landbrukstenester, som skal dekke bøndenes etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft.
I organisasjonens arbeidsplan framheves det at landbruksvikarordningen, med beredskap ved akutt sykdom og krise, er viktig for bondens trygghet, og for å ivareta god dyrevelferd. Målet er 100 prosent beredskap ved sykdom og krise.