Helgeland Landbrukstjenester

Gårdskart på internett

Er du interessert i å se kart over din eller andres eiendom på nettet?

Trykk på linken under og velg fylke, kommune og gårds-/bruksnr.

Se kart her >>

Tjenesten henter informasjon om hvilke gårds- og bruksnr. som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning) og eiendomsgrenser direkte fra Matrikkelen (kommunene og Statens kartverk). Markslagskart (AR5) hentes fra Skog og landskaps kopibase. Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune, og oppdatering av kartgrunnlaget pågår kontinuerlig.