Helgeland Landbrukstjenester

Førstehjelpskoffert

70 ansatte i Helgeland Landbrukstjenester får utdelt ny førstehjelpskoffert nå i tiden fremover.

Daglig leder Gjermund Zahl og Verneombud Inger Kristin Haugen som er avbildet her, er glade for HMS tiltak i bedriften.