Helgeland Landbrukstjenester

Formidling av arbeidskraft i landbruket

I en tid der en rekke arbeidstakere opplever å bli permitterte, står jordbruket i en situasjon der mangelen på arbeidskraft vil bli stor. Vi oppfordrer nå både de som mangler arbeidskraft og de som kan ta seg en jobb i landbruket om å bruke de kanaler som finnes.

Se lenke til regjeringen.no her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/formidling-av-arbeidskraft-i-jord–og-skogbruket/id2694242/