Helgeland Landbrukstjenester

Er dine ansatte «smittesikre»?

Koorimp har utarbeidet «Smittesikker», som er opplæringsmateriell i smittevern for utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet finnes i norsk versjon og er oversatt til engelsk, russisk, polsk, estisk, latvisk og litauisk.

«Smittesikker»  består av hefter med tekst og bilder laget spesielt for utenlandske ansatte i husdyrproduksjonen. Det er også laget plastoppslag som viser korrekt håndvask og prinsippene for en god smittesluse. Disse kan for eksempel henge i fjøsgangen, på toalettet, eller ved inngangen til dyrerommene.

Hvis du har utenlandske ansatte som kan ha nytte av «Smittesikker», og du lurer på innholdet, kan du ta en titt her:

Smittesikker på norsk

«Smittesikker» forsøker å ta høyde for at det er forskjell på kompetansen hos de utenlandske ansatte. Det inneholder en del faglig informasjon. Men det er også mulig å konsentrere seg om det aller viktigste som er samlet i egne faktarammer, under overskriften «Hva skal du gjøre».

I faktarammene er det lagt vekt på enkle prinsipper:

  • God personlig hygiene
  • Bruk av smittesluse med skifte av klær og fottøy
  • Hygieniske rutiner i arbeidet inne i besetningen
  • Tiltak etter besøk i andre land

«Smittesikker» har forslag til løsninger, men understreker at den enkelte medarbeider skal følge opp de løsningene som arbeidsgiveren har valgt. Teksten er holdt i et enkelt og konkret språk, med vekt på hvilke tiltak og handlinger som har størst betydning for effektivt smittevern i det daglige arbeidet.

Bakgrunnen for at materialet ble laget, er at norske produsenter har utstrakt kontakt med utlandet, gjennom egne reiser, kjøp av brukt utstyr, og ved at de har ansatte fra andre land. Produsentene har selv ansvar for å lære opp ansatte i en travel hverdag. «Smittesikker» er et tilbud til produsenter som ønsker at medarbeidere skal ha grunnleggende kunnskaper om smitteveier og smittevern. Heftene kan brukes til selvstudium, men kan også være utgangspunkt for samtaler mellom produsent og ansatt i besetningen.

Bestill fra avdelingskontoret eller ved å ringe Animalia, 23 05 98 00 eller send epost til koorimp@animalia.no

Husk å gi beskjed om hvilke(t) språk og hvor mange eksemplarer du ønsker.