Helgeland Landbrukstjenester

Endring i tilskuddsordninga

Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket ute til høring

Største endringer for tilskudd ferie/fritid er utvidet refusjonsordning og endret utbetalingsordning

Bl.a. samdrifter har hittil vært untatt fra refusjonskravet, men fra 1. januar 2015 må alle foretak (også samdrifter) dokumentere sine avløsningskostnader for å få refusjon året etter.

Hittil har gårdbrukeren kunnet velge at tilskuddet skal utbetales til et avløserlag i stedet for til eget jordbruksforetak. Fra 2015 kan tilskuddet bare utbetales til søker (ikke til avløserlag), tilsvarende som for andre tilskuddsordninger.

Se høringsnotatet fra LMD her >>>