Helgeland Landbrukstjenester

Endring av regelverk

Endring av regelverk gjør at det ikke vil være mulig å levere inn timelister som gjelder 2014 i januar 2015.

Med virkning fra 01.01.2015 innføres et nytt system som heter a-ordning i hele landet. Ordningen medfører at lønn skal tilhøre den måneden den utbetales.

Dette medfører at utbetalinger i januar 2015, skal føres i januar 2015. Den ansatte vil få lønnen registrert som inntekt i 2015. Bonden vil få kostnaden registrert i 2015, og må dermed bruke av avløsertilskuddet for 2015. For de som ikke har brukt opp avløsertilskuddet, er det derfor svært viktig at timelister som gjelder 2014 leveres inn så tidlig som mulig, og senest 5. desember.

Dere som har avløser ansatt i avløserring, og som har han i arbeid mellom 06. og 31. desember merker ingen forskjell da avløser blir lønnet etter oppsatt plan. De andre som skal ha avløsning mellom 06. og 31.12. må forhåndsutfylle timelister og levere innen fristen.

Timelister som blir levert inn senere enn 05. desember blir lønnet ut i januar 2015, og vil bli registrert som lønn avløser, og utgifter gårdbruker på 2015.

Dette blir ikke noen stor sak for flertallet av våre medlemmer. De som risikerer problemer er dere som ikke bruker avløsing tilsvarende tilskuddet innen 05. desember.

Det vil i god tid bli sendt ut lister over hvor mye tilskudd hvert medlem har stående ubenyttet. Dette må da lønnes ut for å slippe å miste tilskudd til avløsning.

Se også innlegg om «Ubenyttet tilskudd».