Helgeland Landbrukstjenester

Blir bonden sjuk kan beredskapen mangle

Det er ikkje sikkert at avløysaren eller landbruksvikaren står parat om bonden blir sjuk, dersom avløysarordninga blir svekka eller forsvinn.

Les mer her