Blir bonden sjuk kan beredskapen mangle

Det er ikkje sikkert at avløysaren eller landbruksvikaren står parat om bonden blir sjuk, dersom avløysarordninga blir svekka eller forsvinn.

Les mer her