Helgeland Landbrukstjenester

– Bli bonde!

Bevilger 3 millioner kroner til prosjekt som skal få flere unge inn i landbruksnæringa. For å øke søkningen til naturbruksutdanningene, tar nå Ap, Sp, SV og KrF grep for å styrke landbruksutdanningen, slik de lovet i partienes samarbeidsavtale.

 

Tre hovedmål

– Prosjektet har tre hovedmål: Styrke søkningen til vg1 naturbruk, øke antallet elever som faktisk får seg jobb i næringa etter endt landbruksutdannelse og sist men ikke minst: øke kunnskapen om naturbrukskolene hos foreldre, rådgivere og elever, oppsummerer Siv Mossleth, som er gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget.

 

Speedating

– Et viktig moment i prosjektet er ellers å styrke samarbeid og samhandling mellom næring og skole, blant annet gjennom «speddating» der naturbrukselever og representanter for næringa kan møtes og knytte kontakter, sier gruppeleder for SV i fylkestinget Marius Meisfjord Jøsevold.

Han tror at en styrking av naturbruksfag også vil kunne få positive ringvirkninger også for andre næringer som fiskeri og oppdrett.

 

Viktig næring

Arve Knutsen i KrF minner oss om det faktum at landbruket er ei svært viktig næring i Nordland, hvis noen skulle være i tvil.
– Direkte og inndirekte sysselsetter landbruket 6000 personer i fylket vårt. Lykkes vi med rekutteringsprosjektet vil dette skape ytterligere mange arbeidsplasser og aktivitet i lokalsamfunn, sier han.

 

Unikt arktisk landbruk

Norge er eneste land i verden som har et arktisk landbruk.

– Det gjør at vi har et særskilt ansvar for å ta vare på og videreutvikle denne næringa. Vi har et meget godt utgangspunkt: Norsk landbruk og produktene de produserer har et svært godt omdømme blant folk flest. Nå starter arbeidet med å få enda flere til å få øynen opp for mulighetene i denne næringa. Sammen med satsingen på å sikre Kleiva og bygging av ny kufjøs ved Marka, så er vi på god vei med satsingen på landbruksutdanningen, sier Bjørnar Skjæran, som er gruppelder i fylkestinget for Arbeiderpartiet.

Nordland Bondelag har fått i oppgave å stå for gjennomføringen av prosjektet, som har fått navnet «Landbruket – Nordlands grønne hjerte».