Helgeland Landbrukstjenester

Avløserplan

Bukse 2 B&SAnsatte som jobber i avløserring lønnes etter avløserplan.

Her finner dere avløserplaner for utfylling:

Avløserplan 2023 NLT (Word)

Avløserplan 2023 NLT (pdf)

Avløserplan 2023 HEMNES