Helgeland Landbrukstjenester

Avløserplan

Bukse 2 B&SAnsatte som jobber i avløserring lønnes etter avløserplan.

Her finner dere avløserplaner for utfylling:

Avløserplan som er utarbeidet av NLT:

Avløserplan 2022 NLT

Avløserplan 2022 HEMNES

Avløserplan 2023 HEMNES