Utenlandsk arbeidskraft

Utenlandsk arbeidskraft (Foreign employees)

Sesongarbeid (Season Work)

Ny utlendingslov og forskrift

 


Arbeidsavtaler på forskjellige språk/Work Agreements in different Languages

Finner du her/Will You find here

 


 

Oppholdsrett i Norge for arbeidstakere som er EU/EØS/EFTA-borgere

(Right of residence in Norway for employees who are EU/EEA/EFTA nationals)

les mer her>>> 

Information in English here>>


Oppholdsrett i Norge for arbeidstakere som IKKE er EU/EØS/EFTA-borgere

(Right of residence in Norway for employees who NOT are EU/EEA/EFTA nationals)

les mer her>>> 

Information in English here>>


Informasjon om oppholdskort (Information about residence Cards)

les mer her>>> 

Information in English here>>


Skatteetaten innfører nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske borgere

Fra 1. februar 2012 utføres ID-kontroll, mottak av innflyttingsmeldinger og søknad om skattekort ved utvalgte skattekontor. Formålet med den nye organiseringen er å heve sikkerheten, slik at antall falske identiteter reduseres.

Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, må møte opp på skattekontoret for å få skattekort. Skal de oppholde seg her i mer enn seks måneder, må de også melde innflytting.

Alle som skal melde innflytting og alle som skal ha skattekort må møte personlig på ett av følgende kontorer:

  • Skatt nord (for Helgeland): Mo i Rana eller Brønnøysund

Dokumentasjon som må medbringes ved søknad om skattekort:

Nordiske borgere

*   Pass

*   og eller gyldig førerkort sammen med utskrift fra hjemlandets folkeregister. Utskriften må ikke være eldre enn tre måneder.

*  Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet bør medbringes

EØS-borgere

*  Pass eller godkjent ID-kort

*  Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet bør medbringes

Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene.

Borgere utenfor EØS

*  Pass

*  Arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet bør medbringes
Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene.

Dokumentasjon som må medbringes ved melding om innflytting (ved opphold over seks måneder)

*  Pass

*  eller annen godkjent ID for nordiske- eller EØS-borgere*  Dokumentert oppholdsgrunnlag, som for eksempel:

– Oppholdstillatelse for seks måneder eller mer

– Registreringsbevis for EØS-borgere

*  Dokumentert oppholdstid som for eksempel

– Arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud på mer enn seks måneder (ved oppdrag for bemanningsforetak må du også ha oppdragsbekreftelse med varighet på 6 mnd eller mer)

– Kontrakt på leie/kjøp av bolig

Flytting med barn under 18 år

*   For nordiske borgere med barn under 18 år:

– Dersom ikke begge foreldre har signert innflyttingsmeldingen, medbringes

samtykkeerklæring fra forelder som ikke møter eller dokumentasjon fra hjemlandet

som viser foreldreansvar.

*   Ved enkelte tilfeller må godkjent vigsels/fødselsattest medbringes.

Spørsmål om ID-kontroll

Vi ber om at de som har spørsmål om ID-kontroll tar kontakt med en av følgende personer:

Wenche Westgaard, tlf 751 28 866 / 901 86 619, e-post: wenche.westgaard@skatteetaten.no

Eva Sørensen, tlf 751 28 872, e-post: eva.sørensen@skatteetaten.no

Margareth Hansen, tlf 750 63 686, e-post: margareth.hansen@skatteetaten.no


Ved spørsmål om utenlandsk arbeidskraft

Vi ber dere ta kontakt med

Ellen Svarsted på tlf 951 00 365 eller epost ellen@h-lt.no. Hennes spesialfelt i HLT er rekruttering, spesielt rettet mot utenlandsk arbeidskraft.

Opplysninger ved bruk av utenlands arbeidskraft i landbruket, les retningslinjer ved bruk av utenlandsk arbeidskraft.

You will find Information in English for foreign Employees here. 
Dictionaries and picture dictionaries for foreign Languages (Ordbøker og bildeordbøker for fremmedspråklige): Lexin ordbøker (for mange språk)