Skjema

Her finner du forskjellige skjema som vi bruker

Avløserplan NLT 2018

Avløserplan 2018 HEMNES

Timeliste

Avløser fritidsønske 2018

Avløsertilskudd 2018
Beregn ditt avløsertilskudd her

Avløserutgifter ferie-fritid 2018
Du vil her få oversikt over de enkelte påslag spesifisert, og sum totale utgifter

Avløserutgifter ferie-fritid over 60 år 2018
Du vil også her få oversikt over de enkelte påslag spesifisert, avløser over 60 år.

Behovs-/interesseregistrering
Her kan du registrere ditt behov for avløsning

Egenmelding

Reiseregning Helgeland Landbrukstjenester

Ansvarsskade skademeldingsskjema

Yrkesskade skademeldingsskjema

Skjema melding om yrkesskade NAV

Timeliste

Mal for utfylling av timelister

Vedteketer for avløserring

Arbeidinstruks ansatte

Instruks for gardbrukeren