Risikoanalyser

RISIKOANALYSE 

 

Risikoanalyse er basert på skjønn, og prøver å forutse hendelser frem i tid. Det er nyttig at de som sitter nær problemet gjør en vurdering av risiko, at risikoen synliggjøres og dermed kan gi grunnlag for prioritering av tiltak.

En risikoanalyse er et kartleggingsverktøy for å kunne identifisere hva som kan forårsake skader
eller sykdom på arbeidsplassen, slik at du som
gårdbruker/arbeidsleder kan vurdere om man har tilstrekkelige forholdsregler eller om du som arbeidsleder og vi som arbeidsgivere bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen skal bli skadet eller syk. Se også temaet risikovurderinghos Arbeidstilsynet.

Ved å gjennomføre en risikoanalyse i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller prosess, kan tiltak iverksettes for å fjerne eller kontrollere risikoelementer før et arbeid starter og man får anledning til å føre økt kontroll med forhold som må ivaretas under gjennomføringen av arbeidsoppgaven/prosessen.

 

Eksempel på Risikovurdering:

Risikoanalyse laster og spyd 

 

Dokumentasjon for sikkerhetsopplæring

på maskiner og redskaper.

Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kgl.res. 26. juni 1998 (Endret 25. november 1999).

Hvorfor dokumentert opplæring?

Arbeidtilsynet sier >>

Arbeidsutstyr hvor opplæringen kan gis av bonden >>

Skjema her (pdf for nedlasting)>>