Produktdatablad

  

  

PRODUKTDATABLAD  

  

  

Det finnes en rekke kjemikalier i omløp på et gårdsbruk.

 

  

Som et ledd i HMS-arbeidet skal det forefinnes et produktdatablad for hver type kjemikalier. Vi har listet opp en del her.
Hvis du savner noen ber vi deg om å gi beskjed så skal vi prøve å skaffe det.

 

Vask/desinfisering fjøs:

>> Desinfect (Tema)

>> Ferrorens (Tema)

>> Fjøsvask (Tema)

>> Industrirens (Tema)

>> Prostar Micro Avfetting (Tema)

 

Håndrens:

>> Håndrens (Tema) 

 

Jur-hygiene:

>> Dermisan (Tema)

>> Natadine Sun (Tema)

>> Spraymadine C (Tema)

 

Klauv-hygiene:

>> Klauvbadløsning DA (DeLaval)

 

Klortabelett:

>> Klortabelett (DeLaval)

 

Vaskemiddel Kombi:

>> Flytende M.I.M. Kombi Micro (Lilleborg)

>> Flytende M.I.M. Kombi (Lilleborg)

>> M.I.M. Kombi Micro Pulver (Lilleborg)

>> M.I.M. Kombi Pulver (Lilleborg)

 

Vaskemiddel Syre:

>> Flytende M.I.-Syre Micro (Lilleborg)

>> Flytende M.I.-Syre (Lilleborg)

 

Maursyre:

>> Maursyre 85 (Addcon)

>> Ensil Maursyre 85 % (Felleskjøpet Agri)

 

Ugressmiddel:

>> Afalon Flow (Felleskjøpet Agri)

>> Agil 100 EC (Felleskjøpet Agri)

>> Glyfanova Pluss (Felleskjøpet Agri)

>> Glyphogan ECO (Felleskjøpet Agri)

>> Roundup Spray (Felleskjøpet Østlandet)