Om oss

Velkommen hit til oss!

Vi har laget en informasjonsbrosjyre som forteller litt om hva vi holder på med:

Brosjyre


Praktisk informasjon: 

 

Helgeland Landbrukstjenester SA

 Sjøgata 16 – 18, 8656 MOSJØEN

E-post: post@h-lt.no

Daglig leder : Elisabeth Almli Bogfjellmo

Telefon: 75 11 32 00 / 408 46 889

Org.nr. No 975 931 366 mva

 

 

 


Om oss

 

Helgeland Landbrukstjenester SA er et bemanningsbyrå for hele Helgeland. Med hjerte for landbruket, har bedriften utviklet seg til å bli ledende i landet på sitt område. Bedriften har 120 årsverk og ei omsetning på 55 millioner. Hovedkontoret ligger i Mosjøen med avdelingskontor i flere kommuner.

Du kan besøke de enkelte kommuners hjemmesider ved å trykke på linken «våre kommuner» i menyen over.

Fordeler ved medlemskap:

  •  Sykdomsavløsning:

Administrere landbruksvikarordningen og ha rutiner som muliggjør en god og rettferdig fordeling av oppdrag til sykdomsavløsing. For å forenkle refusjon av sykdomsavløsing, sørger vi for å dokumentere kostnadene i henhold til regelverket. Vi er også behjelpelig med å fylle ut søknaden.

  • Arbeidsgiveransvar:

Vi har arbeidsgiveransvaret og de oppgaver som følger med dette. Våre systemer ivaretar internkontrollen for arbeidsgiveransvaret, og vi hjelper til med å tilrettelegge for bondens KSL system.

  • Spesialkompetanse:

Vi har spesialkompetanse på en rekke områder. Regelverket om velferdsordningene. Lokal kjennskap til lokale forhold. Kontaktperson for bonde og avløser. Utviklende for fagmiljøet i bygda. Rekruttering fra inn- og utland.

  • Samarbeid:

Vi samarbeider med arbeidskontor, landbrukskontor, arbeidstilsynet, Helgeland HMS Senter og NAV. I tillegg har vi en rekke samarbeidspartnere som arbeider til beste for bonden og bygda.

  • Forsikringer:

Vi har forsikringsordninger som er til både for medlemmer og ansatte. Vi dekker arbeidsgiverperioden hvis avløseren blir syk. Skade på gård og utstyr dekkes av våre forsikringer, og Helgeland Landbrukstjenester dekker evt. egenandel. Forsikringen gjelder kun ansatte vi har arbeidsgiveransvar for.

  • Utlønning:

Vi foretar alle rutiner i forbindelse med registrering og utbetaling av lønn. I tillegg sørger vi for at trekk, feriepenger og innberetninger og innbetalinger til stat og kommune blir gjort. Undersøkelser viser at ingen klarer å lønne ut så billig som de avløserlagene som er tilknyttet Norske Landbrukstjenester (NLT). Dette bl.a. på grunn av meget gunstige forsikringsordninger og lave adm.kostnader. Det blir faktisk også billigere enn å lønne ut selv (iflg Landkreditt).

 

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

EN PRESENTASJON FRA NAV

 

se presentasjonen her (pdf)>>