Om oss

Velkommen hit til oss!

Vi har laget en informasjonsbrosjyre som forteller litt om hva vi holder på med:

Brosjyre


Praktisk informasjon: 

 

Helgeland Landbrukstjenester SA

 Kirkegt. 7, 8656 MOSJØEN

E-post: post@h-lt.no

Daglig leder : Vidkun Ravn

Telefon: 75 11 32 00 / 95 27 90 19

 

 

 


Om oss

Vi er en bedrift som eies av bøndene i tolv kommuner på Helgeland. Vår hovedoppgave er å yte service overfor landbruket med hovedvekt på å skaffe avløsning til ferie/fritid og ved sykdom.

Du kan besøke de enkelte kommuners hjemmesider ved å trykke på linken «våre kommuner» i menyen på venstre side.

Fordeler ved medlemskap:

  •  Sykdomsavløsning:

Administrere landbruksvikarordningen og ha rutiner som muliggjør en god og rettferdig fordeling av oppdrag til sykdomsavløsing. For å forenkle refusjon av sykdomsavløsing, sørger vi for å dokumentere kostnadene i henhold til regelverket. Vi er også behjelpelig med å fylle ut søknaden.

  • Arbeidsgiveransvar:

Vi har arbeidsgiveransvaret og de oppgaver som følger med dette. Våre systemer ivaretar internkontrollen for arbeidsgiveransvaret, og vi hjelper til med å tilrettelegge for bondens KSL system.

  • Spesialkompetanse:

Vi har spesialkompetanse på en rekke områder. Regelverket om velferdsordningene. Lokal kjennskap til lokale forhold. Kontaktperson for bonde og avløser. Utviklende for fagmiljøet i bygda. Rekruttering fra inn- og utland.

  • Samarbeid:

Vi samarbeider med arbeidskontor, landbrukskontor, arbeidstilsynet, Helgeland HMS Senter og NAV. I tillegg har vi en rekke samarbeidspartnere som arbeider til beste for bonden og bygda.

  • Forsikringer:

Vi har forsikringsordninger som er til både for medlemmer og ansatte. Vi dekker arbeidsgiverperioden hvis avløseren blir syk. Skade på gård og utstyr dekkes av våre forsikringer, og Helgeland Landbrukstjenester dekker evt. egenandel. Forsikringen gjelder kun ansatte vi har arbeidsgiveransvar for.

  • Utlønning:

Vi foretar alle rutiner i forbindelse med registrering og utbetaling av lønn. I tillegg sørger vi for at trekk, feriepenger og innberetninger og innbetalinger til stat og kommune blir gjort. Undersøkelser viser at ingen klarer å lønne ut så billig som de avløserlagene som er tilknyttet Norske Landbrukstjenester (NLT). Dette bl.a. på grunn av meget gunstige forsikringsordninger og lave adm.kostnader. Det blir faktisk også billigere enn å lønne ut selv (iflg Landkreditt).

 

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

EN PRESENTASJON FRA NAV

 

se presentasjonen her (pdf)>>