Ledige stillinger

Ledige stillinger i HLT (vacant  positions)

Veldig ofte dukker det opp et behov for nytilsettelser eller midlertidige ansettelser. Da er det veldig greit for oss å ha registrert deg som interessert,

og på bakgrunn av det kan tilby bønder arbeidskraft på relativ kort tid . Vi er også interessert i å knytte til oss personer som ønsker å jobbe deltid/helger/ferier mm.

For English: phone + 47 751 13 200 or send an email to post@h-lt.no  with letter and CV.

Hovedkontoret Mosjøen

Ledig stilling som daglig leder i HLT

Stillingsannonse Daglig Leder 15.11.19

Elisabeth Bogfjellmo
Tlf 408 46 889
elisabeth@h-lt.no

HALD (Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna)

Ingen ledige stillinger for tiden

Linda Grovassbakk/Ellen Svarstad
tlf 944 38 105/951 00 365
linda@h-lt.no eller ellen@h-lt.no

Grane

Ingen ledige stillinger for tiden

Janne Lise Stormo
tlf 751 80990, mobil 995 26 588
janne-lise@granerl.no

Hattfjelldal

Ingen ledige stillinger for tiden

Johan Granmo
tlf 482 51 153
regnskap@hattfjelldalmelk.no

Hemnes

Ingen ledige stillinger or tiden

Bjørn Einar Valla
tlf 917 64 062 (mandag til fredag 09:00 – 13:00)
bjorn.einar@h-lt.no

Nesna

Ingen ledige stillinger for tiden

Linda Grovassbakk/Ellen Svarstad
tlf 944 38 105/951 00 365
linda@h-lt.no eller ellen@h-lt.no

Sømna og Vevelstad

Ingen ledige stillinger for tiden

Hege Nergård
tlf 906 38 360
hege@n-lt.no

Vefsn

Ingen ledige stillinger for tiden

Wenche Husby
tlf 751 13 200
wenche@h-lt.no

Vega

Ingen ledige stillinger for tiden

Hege Nergård
tlf 906 38 360
hege@n-lt.no          

Rana

Ingen ledige stillinger

Inger Mathisen/Ellen Svarstad
tlf  969 46 984/951 00 365
inger@h-lt.no eller ellen@h-lt.no