Landbruksutdanning

Lærlingeordninga

Helgeland Landbrukstjenester (HLT) har ansatt sine første lærlinger i landbruksfag. HLT er også godkjent som opplæringskontor og har ansvar for oppfølging av lærlingene gjennom hele læretiden.

Nordland fylke er ett av fire fylker som er med i et prøveprosjekt i fem år hvor elever som er ferdig med VG2 skal ut som lærling istedenfor å gå VG3 på skole.

I Nordland er det til sammen 7 lærlinger. Vi forventer at flere elever etter hvert vil velge denne formen for utdannelse da dette vil gi en solid bakgrunn både for videre studier og utførelsen av yrket som avløser eller bonde.

Sofie

Her er vår lærling i Hemnes, Sofie Bygdås. Hun går andre året som lærling, og jobber i vinter hos Ronny Sommerro og Rune Jenssen på Nesna.

 

 

Line Hallingen

 

 

 

 

 

 

 
Her ser vi lærling Line Hallingen. Hun går andre året som lærling. Her er hun med noen av gårdbrukerne hun jobber med. Fra venstre Lena Steinslett, Inge Johan Hansen, Line Hallingen (lærling), Patrik Justad Henriksen, Pål Ove Wika og Kari Grøva.
I tillegg jobber hun hjemme på gården hos Sissel Hallingen og Roger Justad.