Kalkulatorer

Hvor mye har du krav på i avløsertilskudd?

Grunnlaget for hvor store avløserutgifter som kan bli refundert blir fastsatt ut i fra antall dyr ditt foretak disponerer 1.5. og 1.10. i søknadsåret, og antall som er registrert under «Antall dyr» i søknad om produksjonstilskudd. I regnearket (se link under) kan du legge inn hvor mange dyr du har hatt 1. mars og hvor mange dyr du tror du vil ha 1. oktober, og beregne hvor mye du kan få i avløsertilskudd.

Foretak som søker tilskudd skal benytte elektronisk søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Søknad om tilskudd må være levert innen henholdsvis 15. mai og 15. oktober. Søknadsopplysningene kan endres inntil 14 dager etter søknadsfristen.

Følgende opplysninger kan etterregistreres i søknaden frem til 10. januar påfølgende år:

  1. Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  2. Salg av tilskuddsberettigede livdyr etter 15. oktober
  3. Dyr sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober

Her finner du regneark for beregning av tilskuddet

Trenger du hjelp til å beregne tilskuddet så ta kontakt med din avdeling hos oss 🙂

Påslag

Lurer du på hvilke påslag som gjøres på lønna til avløseren?

Du kan se påslaget her

Avløser over 60 år gil følgende påslag

Hva koster ferie/fritid?

Her kan du planlegge hvor mye penger du ønsker å bruke på din ferie/fritid i 2019