HMS

HMS-ARBEIDET ER VIKTIG!

 

 

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=rCO7pkHCjag»]


 

Trivsel og trygghet på gården gir god Psykisk helse

Mange gårdbrukere har tøffe rammebetingelser

Les mer fra Landbukets HMS-tjenester her >>

 


SIKKERHETSBELTE I TRAKTOREN

han brukte ikke belte…og overlevde så vidt >>

Les om bonde Roar Rabliås i Hemnes og hans dystre opplevelse.

 


Dokumentasjonshefte for HMS-arbeidet på garden.

 

Dette heftet er et hjelpemiddel til å overholde HMS-kravene og til aktivt HMS-arbeid på garden. Heftet inneholder også en orientering om lover og forskrifter som vedrører helse, miljø og sikkerhet i landbruket.

Dokumentasjonsheftet finner du her


Informasjonsbrosjyre om HMS i landbruket.

Denne brosjyren er utarbeidet av Samarbeidsforumet ”Jeg skulle bare…” som er sammensatt av flere organisasjoner innenfor landbruket og arbeidslivet. Forumets overordnede mål er å redusere ulykker i landbruket og å bedre arbeidsmiljøet for de som arbeider i bransjen.

Brosjyren henvender seg spesielt til deg som jobber i landbruket, dette inkluderer jordbruk, skogbruk, hagebruk, husdyrhold og planteproduksjon.

Informasjonsbrosjyren finner du her


Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

HMS i fjøset

Brannsikring

Sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift      Veiledning for utfylling