Avløserplaner

Bukse 2 B&SAnsatte som jobber i avløserring lønnes etter avløserplan.

 

Her finner dere avløserplaner for utfylling:

Avløserplaner som benyttes i He

Avløserplan 2018 HEMNES

Avløserplan som er utarbeidet av NLT:

Avløserplan NLT 2018