Administrasjon og tillitsvalgte

 

Administrasjonen i HLT

 


Daglig lederVidkun

Vidkun Ravn, tlf 751 13 200, mob 952 79 019
vidkun@h-lt.no

Vidkun Ravn er daglig leder for HLT. Han er født i 1958 og er utdannet revisor.
Han har bl.a. jobbet i Oslo Kommunerevisjon, Indre Helgeland Kommunerevisjon,
Mycron Datasystemer og HelgelandsKraft AS. Vervet som daglig leder i HLT har han hatt siden 2003.
På fritiden er det familien, hytta og båten som står i fokus.


VefsnWenche

Wenche M. Lamo Husby, tlf 751 13 200, mob 959 94 887
wenche@h-lt.no

Wenche er født i 1974 og har utdanning innenfor regnskap, økonomi, lønn og personalarbeid.
Har bl.a. arbeidet for Vefsn Landbruksskole, Elkem Aluminium Mosjøen, Vefsna Regnskapslag, Vefsn kommune. Wenche har arbeidet i HLT siden 1996.

Wenche jobber i 100 % stilling som avdelingsleder for avdeling Vefsn.
Ved siden av å drive med rekruttering og å skaffe avløsere er hun spesialist på regelverk,
forsikring og medlemmers/ansattes rettigheter.


Hemnes Briller

Bjørn Einar Valla, tlf 917 64 062
bjorn.einar@h-lt.no

avd.leder i Hemnes er Bjørn Einar Valla. Født i 1955, utdannet Cand.Mag i Landbruksøkonomi og Bygdeutvikling fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Er ansatt i 50 % stilling i avd. Hemnes.

Har som oppgave, ved siden av å rekruttere og skaffe avløsere, å forsyne avløsere-, bønder-, entreprenører og ellers alle interesserte i vårt distrikt arbeidstøy. Vi skaffer arbeidstøyet fra Livold AS i Kongsvinger og fra Bekken & Strøm og Albert E. Olsen i Mo i Rana. Se egen side for arbeidstøy.

Bjørn Einar har også hovedansvaret for å utvikle og oppdatere hjemmesiden til HLT.


Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Nesna                   Linda

Linda Grovassbakk, tlf 944 38 105
linda@h-lt.no

 

 

Ellen Svarstad, tlf 951 00 365Ellen
ellen@h-lt.no

 

 

 


Grane

Janne-Lise Stormo, tlf 751 80 990, mob 995 26 588
janne-lise@granerl.no

Hattfjelldal

Johan Granmo, tlf 482 51 153, fax 751 84 375
regnskapsservice@gmail.com
Besøksadresse er i Sørvollveien 14.

Åpningstider er 08:30- 15.30 mandag til torsdag.


SømnaSolveig

Solveig Brekknes, tlf 901 62 787
solveig@h-lt.no

Solveig har 50 % stilling som avdelingsleder i Sømna. Kontoret i Vik er bemannet tirsdag, onsdag og torsdag. Åpningstider er 09.00- 15.00.

 


 

Vega og Vevelstadhege

Hege Nergård, tlf 906 38 360
hege@h-lt.no

Hege Nergård er ansatt som avdelingsleder på Vega.

 


Rana

Inger Mathisen, tlf 751 48 040, mobil

 

Inger er ansatt som avdelingsleder i Rana.

 


Styret i HLT

Mads Nikolaisen, Bardal Leirfjord

Tlf 902 69 319

 


Marita

Styremedlem Marita Grönlund, Hemnes,  tlf 979 89 067 / 751 95 040.

brygfjell@hotmail.com

Marita bor sammen med samboer Vidar Tverå og deres tre barn, Aksel, Thea og Fanny på Brygfjell Gård i Leirskardalen i Hemnes kommune. På gården har de gris, storfe, sau, høns, hest, geiter, hunder og katter.

 


 

Styrets nestleder Sissel Hallingen, Grane, tlf 416 02 854

sis-eli@live.no


Styremedlem Hallvard Ellingsen, Sømna

Tlf 481 03 979


Styremedlem Merethe Hjerpbakk, Hemnes, tlf 404 64 330

merethe@hjerpbakk.no


Ansatterepresentant Torbjørn Bjørnå ,Vefsn, tlf 482 34 203.

avloser.vefsn@online.no
Torbjørn Bjørnå er representant for de ansatte i styret.


Ansatterepresentant og verneombud Inger Kristin Haugen,Vefsn,

tlf 909 66 207Inger Kristin

ikrhauge@online.no

Inger Kristin er landbruksvikar i Vefsn, og ansatterepresentant i styret. Hun er også verneombud for ansatte.